Page path:


KAEFER Atitikties pagalbos linija

KAEFER Atitikties pagalbos linija

KAEFER verslo elgesio kodeksas apibrėžia elgesio taisykles, leidžiančias mums, kaip pasaulinei bendrovei, laikytis teisinių nuostatų, reguliavimo standartų ir etikos principų, kad ir kur dirbtume. Tai ne tik apsaugo mūsų klientus, darbuotojus, visuomenę, bet ir prisideda prie mūsų įmonės saugumo nuo tam tikrų pažeidimų.

KAEFER grupė savo darbuotojams, verslo partneriams ir klientams siūlo įvairius, tarptautiniu mastu prieinamus kanalus, kuriais būtų galima pranešti apie įvairius pažeidimus. Visa gauta informacija bus konfidenciali ir, žinoma, jeigu pageidaujama, anonimiška.

Kaip galima pateikti pranešimą?

Prašome naudoti KAEFER atitikties pagalbos liniją (elektroninė informavimo prieiga) https://www.bkms-system.com/kaefer

Arba susisiekite su:

KAEFER Compliance