Page path:


HSEQ

Vadovaujame, dirbame ir mokomės tam, kad pagerintume savo sveikatos, saugumo, aplinkosaugos ir kokybės rodiklius.

Sveikata, saugumas, aplinkosauga ir kokybė nėra pasirinkimas, tai - būtinybė.  Šiuos esminius kriterijus mes vertiname taip pat rimtai kaip ir savo kasdieninį darbą. 

Kokybė yra neatskiriama KAEFER dalis, ji padeda išlaikyti mūsų klientus patenkintus bei lojalius. Mūsų projektų vadovai apmokomi pagal specialias programas, o kokybės mes siekiame kiekvieną dieną.  

Kokybės sertifikatai

 

 

ISO 9001 sertifikatas: Kokybės vadybos sistemos reikalavimai 

 

 

ISO 14001 sertifikatas: Aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimai  

 

 

OHSAS 18001 (ISO 45001) sertifikatas: Darbuotojų saugos ir sveikatos įvertinimo vadybos standartas

MASE sertifikatas

KAEFER UAB atlieka daug subrangos darbų KAEFER WANNER kompanijai Prancūzijoje. Tam, kad pagerintume darbų kokybę ir taptume dar patikimesne kompanija savo klientams Prancūzijoje, gavome ,,Manuel d‘Amelioration Securite des Enterprises“ (MASE), saugumo darbe sertifikatą.

MASE yra asociacijų sambūris, kurio tikslas yra skatinti ir tobulinti saugumą, sveikatingumą ir spręsti aplinkosaugines problemas. Ši asociacija audituoja ir nustato sertifikavimo standartus, kuriuos kompanija turi atitikti HS&E srityje. Sertifikatas suteikiamas tik toms kompanijoms, kurios atitinka aukščiausius saugumo darbe reikalavimus. 

2013 m. rugsėjo mėnesį KAEFER UAB gavo MASE sertifikatą trims metams. 2019 metais spalio mėnesį MASE sertifikatas pratęstas iki 2020 metų rugsėjo mėnesio.