Page path:


ES gaunama parama vidaus mokymams

KAEFER, UAB darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje

KAEFER, UAB 2020 m. gruodžio mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „KAEFER, UAB darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.

Pagrindinis projekto tikslas - užtikrinti nuolatinį KAEFER ,UAB darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą ir tobulėjimą, jų profesinį mobilumą, gebėjimą sparčiai prisitaikyti prie įvairių naujovių ir inovacijų. Projekto metu bus organizuojami specifiniai profesiniai mokymai įmonės darbuotojams.

Įgyvendinus projektą, bus apmokyti 290 įmonės darbuotojai, pakelta jų kvalifikacija, profesinių specifinių žinių ir gebėjimų lygis. Projekto dėka bus skatinamas darbuotojų prisitaikymas prie ūkio pokyčių, ugdomas darbuotojų pasitenkinimas darbu, keliama jų kvalifikacija, didinamas lojalumas bendrovei, auginamas įmonės konkurencingumas ir dominavimas rinkoje.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. gruodžio mėn. 21 d.

Projekto įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioritetą „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“.

Bendra šio projekto vertė – 686.298,04 Eur, iš kurių 343.149,00 Eur yra finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.

 

Oretas Rinkevičius

Kokybės, kontrolės ir procesų vadovas

+370 616 73891

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa