Page path:


Atitikties taisyklės

Viena grupė - vienos taisyklės

Pastaruosius 100 metų KAEFER darbuotojai visame pasaulyje teikia aukštos kokybės paslaugas savo klientams. Džiaugiamės įgavę savo klientų pasitikėjimą ir puoselėjame bendradarbiavimą. Siekdami išlikti skaidriu, patikimu ir lojalu darbų vykdytoju, todėl 2018 m. įmonės viduje įdiegėme verslo etikos kodeksą siekdami užtikrinti skaidraus verslo kontrolę.

Verslo etikos kodeksas apibrėžia mūsų politiką susijusią su mūsų įmonės tikslais ir vertybėmis. Šis kodeksas taikomas kiekvienam KAEFER grupės darbuotojui visame pasaulyje, t.y visiems KAEFER grupėje dirbantiems darbuotojams, konsultantams, laikiniems darbuotojams bei subrangovams. Nepriklausomai nuo darbo, kurį atliekame kasdien, visi laikomės įstatymų, standartų ir gairių, veikiame etiškai, sąžiningai bei pagarbiai.

Mūsų ilgalaikė sėkmė įrodo, kad įmonės kultūros ir vertybių puoselėjimui teikiame prioritetinę svarbą. Pasitikėjimas vieni kitais yra mūsų veiklos pagrindas. Mes įsipareigojame veikti taip, kad galėtume vystyti ir sustiprinti klientų ir darbuotojų pasitikėjimą bei lojalumą. Tokios aplinkos kūrimas ir nuolatinis siekis įvykdyti savo įsipareigojimus padeda mums pasiekti geriausius rezultatus. 

Tik tuomet, kai visi veikiame laikydamiesi aukštų standartų, galime įveikti visus iššūkius, priimti tam tikrus pokyčius bei užtikrinti tvarų ir novatorišką verslo modelį ateinančioms kartoms.