English   |   Lithuanian

Zum YouTube Kanal

Mes taupome Jūsų energiją kartu

Veikti patikimai ir atsakingai - tai tikslas, kurio negali pasiekti vienas. Todėl mes bendradarbiaujame su institucijomis ir asociacijomis bei laikome savo pareiga paremti vykstančią plėtrą ir naujovių pristatymą rinkai. Mūsų aktyvus vaidmuo pramonės asociacijose ir tyrimų projektuose tobulina mūsų pačių žinias ir įgalina mus padėti visai izoliacijos rinkai.

Mes esame nariai šių organizacijų:

Europos pramoninės izoliacijos fondas

Pramoninės kompanijos iš įvairių sričių ir geografinių vietų susiduria su šiuo iššūkiu: kaštų mažinimas mažinant savo poveikį aplinkai. EiiF buvo įsteigtas tam, kad paremtų ir skatintų pramoninės izoliacijos naudojimą kaip plačiai suprantamą ir priimtą priemonę šiems susijusiems reikalavimams pasiekti.
Tam pasiekti, EiiF naudos komunikacijos strategiją, kurios tikslinė auditorija bus pramonė, vyriausybė ir platesnė visuomenė. Šia strategija EiiF pabrėš aplinkosauginius pramoninės izoliacijos privalumus, kas natūraliai veda prie greitos investicijų grąžos bet kur, kur tik naudojama pramoninė izoliacija. KAEFER yra EiiF narė steigėja.
Skaitykite daugiau, norėdami sužinoti kodėl energijos efetyvumas prasideda nuo izoliacijos.
Daugiau

Europos izoliacijos rangovų asociacijų federacija

FESI yra Europos izoliacijos kompanijų asociacijų federacija. FESI buvo įsteigta 1970 m. ir yra nepriklausoma Europos federacija atstovaujanti izoliacijos rangovų sektorių. FESI skatina ir remia izoliaciją kaip vieną iš geriausių, kaštų atžvilgiu efektyviausią ir patikimiausią būdų taupyti energiją. FESI atstovauja izoliacijos asociacijas iš 16 Europos šalių, kurių nariai veikia izoliacijos srityje pramonėje, komercinių pastatų sektoriuje, laivų izoliacijoje, garso bei ugnies apsaugos sektoriuje. FESI atstovauja daugiau nei 3.300 izoliacijos rangos kompanijų, turinčių apie 47.500 darbuotojų.
Daugiau

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) įkurta 1998 m. vasario 24 dieną. Tai savanoriška šilumos tiekimo įmonių, organizacijų bei kitų asocijuotų energetikos struktūrų, o taip pat atskirų subjektų, veikiančių šilumos tiekimo srityje, interesus atstovaujanti organizacija. Pagrindinis LŠTA tikslas – koordinuoti narių veiklą ir atstovauti jų interesams.

Asociacijoje yra 42 narys, iš kurių 31 šilumos tiekimo įmonės, gaminančios ir tiekiančios apie 97-99 % Lietuvos Respublikoje tiekimo tinklais perduodamos šilumos, ir 11 įmonės, veikiančios šilumos ūkio sektoriuje.
Daugiau

Lietuvos techninės izoliacijos įmonių asociacija

Lietuvos techninės izoliacijos įmonių asociacija (LTIĮA) įsteigta 2005 m. gegužės 11 d. Ši asociacija atstovauja techninės izoliacijos rangovus bei prekybininkus Lietuvoje. Šiuo metu asociacija vienija 5 Lietuvos įmones ir yra Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) bei Europos techninės izoliacijos rangovų asociacijos (FESI) narė.
Daugiau
 

Pramonės asociacijos